Winkelwagen

Garantievoorwaarden


Ingeval de door Camera-Accessoires.nl geleverde zaken tekortkomingen vertonen verstrekt Camera-Accessoires.nl afhankelijk van het product 6 tot 24 maanden garantie op fabrieksfouten. Op van derden betrokken zaken en/of bijvoegingen gelden de bepalingen van de eventuele garantie zoals verstrekt door de toeleverancier van deze zaken. Camera-Accessoires.nl zal de Koper zo veel mogelijk op de hoogte brengen van de bepalingen van de desbetreffende garantie, in het bijzonder van de geldende garantietermijnen. De garantie vervalt indien Koper werkzaamheden en/of wijzigingen uitvoert aan - en/of ondeskundig gebruik maakt van - geleverde zaken.